Sculptra

Дермален инжекционен филър на основата на млечна киселина (injectable poly-L-lactic acid ).

Наличната poly-L-lactic acid замества загубения колаген и по този начин възстановява еластичността на кожата .Необходими са 2-3 курса за добър краен резултат.