Radiesse

Един от най често прилаганите универсални филъри с основно колаген стимулираща функция, както и попълваща такава, дължаща се на микросфери калциев хидроксиапатит, стимулиращ образуването на ендогенния колаген. Може би най-често употребявания филър за моделиране на лице в световен мащаб. Ефектът е видим веднага и е с трайност до 18-24 месеца. Употребява се и за подобряване състоянието на т.нар. “стареещи ръце” в областта на гърба на дланите.

 

Цена: 900лв