Естетични операции за жени

Намаляване на срамни устни (Лабиопластика)

 

Отстранява излишната част от малките срамни устни.

Методиката (лонгитудинална ексцизия или V-пластика) се уточнява по време на консултациятa.

 

Цена: 1500 €