Операции за корекция на носа

Оперативната корекция на носа е изключително желана и ефективна интервенция.

Правилно планирана и извършена, тя може да промени изцяло облика на лицето. Сложността на процедурата е в съчетанието на костно – хрущялен скелет, оформянето на който е крайъгълен камък на добрия естетичен резултат.

Ринопластика – отворена

 

Най-продължителна и най-демонстративна по отношение на тъканите. Операция, която дава най-широки възможности за повлияване и коригиране на дефектите.

 

Цена: 3400 €

Ринопластика – затворена

 

Обикновено с нея се повлиява гърбица, широка основа на носа и леки девиации на септума.

 

Цена: 3000 €

Реконструктивна ринопластика

 

При този тип операции се възстановяват липсващи или недоразвити основни сегменти на носа. Обикновено се използват собствени тъкани за изграждане и заместване. Най-често се графтира септалният хрущял. Операцията е с различна продължителност. Цената се уточнява по време на консултация.

Ре Ринопластика (първичната ринопластика е правена в друга клиника)

 

Винаги отворена операция. Повлиява височината, формата и ширината на върха на носа. Цената се уточнява по време на консултация.

Корекция на носния връх

 

Корекция на носния връх. Винаги е отворена. Повлиява височината, формата и ширината на върха на носа.

 

Цена: 2200